Ceník

orientační ceny za analýzu - podle velikosti a stupně připravenosti firmy

Mini

3.000 - 5.000 Kč bez DPH

Medium

10.000 - 30.000 Kč bez DPH

Maxi

25.000 - 80.000 (i více) Kč bez DPH

Jakékoliv dodatečné poradenství / konzultace mimo rámec zaplacené služby je zpoplatněno sazbou 1.000,-Kč bez DPH / hod.

Proč jsou ceny tak nízké? Nejedná se o právní služby ani o audit, nicméně na splnění základních věcí uložené zákonem je takováto služba ve většině případů zcela dostačující.